Aarhus Universitets segl

Om Dansk Lutherforum

Dansk Lutherforum henvender sig til alle med interesse i Lutherforskning og organiseres i et samarbejde mellem det teologiske fagmiljø i henholdsvis Aarhus og København og universitetseksterne deltagere fra blandt andet folkekirken.

Udgangspunktet er den opfattelse, at mange aspekter af Martin Luthers teologi – trods den omfattende forskning på området – langt fra er udforsket til bunds og at en fortsat diskussion af forståelsen af Luthers teologi er et væsentlig bidrag til den aktuelle forståelse af teologi, samfund og kirke.

Der afholdes to årlige temadage i henholdsvis Aarhus og København. Medlemskab er gratis, mens deltagelse i temadage koster et mindre beløb. Temadagene udbydes til enhver interesseret, men henvender sig især til studerende, undervisere og præster i folkekirken. På temadagene vil der blive sat fokus på Luthers teologi og herigennem på forholdene i vore dages samfund.

Mellem temadagene vil medlemmer blive holdt opdateret med nyheder om aktuel Lutherforskning via denne Facebook-gruppe.

Dansk Lutherforum ledes af en styringsgruppe bestående af: